کلیپ عشق بهمن ماهی ام تولدت مبارک

– عاشق کش زیبارو کز عشق سر و پایی ای شرقی چشم تو شد معنی زیبایی عاشق کش زیبارو کز عشق سر و پایی ای شرقی چشم تو شد معنی زیبایی شعر آهنگ جدید پ..

کلیپ عشق بهمن ماهی ام تولدت مبارک
کلیپ عشق بهمن ماهی ام تولدت مبارک - کلیپ تبریک تولد

عاشق کش زیبارو کز عشق سر و پایی ای شرقی چشم تو شد معنی زیبایی
عاشق کش زیبارو کز عشق سر و پایی ای شرقی چشم تو شد معنی زیبایی

شعر آهنگ جدید پازل باند محشر

هه هه , ثروتم تو تویی عاقبتم تو تویی دین من تو تویی آخرتم تو تویی
ثروتم تو تویی عاقبتم تو تویی دین من تو تویی آخرتم تو تویی

عاشق کش زیبارو کز عشق سر و پایی ای شرقی چشم تو شد معنی زیبایی
عاشق کش زیبارو کز عشق سر و پایی ای شرقی چشم تو شد معنی زیبایی

ای کم شود سایه ی من کم نشود سایه ی تو

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: