رادوشویچ معرفت را برای مهرداد میناوند تمام کرد : زود خوب شو سلطان

– بوژیدار رادوشویچ ، گلر کروات پرسپولیس برای مهرداد میناوند ، پیشکسوت پرسپولیس که درگیر بیماری کرونا است پیامی منتشر کرد. در پارس فوتبال ..

رادوشویچ معرفت را برای مهرداد میناوند تمام کرد : زود خوب شو سلطان
رادوشویچ معرفت را برای مهرداد میناوند تمام کرد : زود خوب شو سلطان - خبرگزاری پارس فوتبال

بوژیدار رادوشویچ ، گلر کروات پرسپولیس برای مهرداد میناوند ، پیشکسوت پرسپولیس که درگیر بیماری کرونا است پیامی منتشر کرد

در پارس فوتبال هم بخوانید

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: