واکنش تند ستاره خبرساز به جنجال حکومتی بودن پرسپولیس

– محمدحسین کنعانی زادگان، مدافع پرسپولیس در جدیدترین مصاحبه اش گفت است: توانسته ایم حکومت کرده ایم، می توانند بیایند چهار سال حکومت کنند...

واکنش تند ستاره خبرساز به جنجال حکومتی بودن پرسپولیس
واکنش تند ستاره خبرساز به جنجال حکومتی بودن پرسپولیس - خبرگزاری پارس فوتبال

محمدحسین کنعانی زادگان، مدافع پرسپولیس در جدیدترین مصاحبه اش گفت است: توانسته ایم حکومت کرده ایم، می توانند بیایند چهار سال حکومت کنند.

در پارس فوتبال هم بخوانید

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: