داریوش شجاعیان : این زمین در شان لیگ برتر نیست ؛ شما را به خدا به وضعیت این زمین رسیدگی کنید

– داریوش شجاعیان ، هافبک تیم فوتبال استقلال گفت: واقعا زمین ورزشگاه شهرقدس در شان لیگ برتر نیست. شما را به خدا به وضعیت این زمین رسیدگی کنی..

داریوش شجاعیان : این زمین در شان لیگ برتر نیست ؛ شما را به خدا به وضعیت این زمین رسیدگی کنید
داریوش شجاعیان : این زمین در شان لیگ برتر نیست ؛ شما را به خدا به وضعیت این زمین رسیدگی کنید - خبرگزاری پارس فوتبال

داریوش شجاعیان ، هافبک تیم فوتبال استقلال گفت: واقعا زمین ورزشگاه شهرقدس در شان لیگ برتر نیست. شما را به خدا به وضعیت این زمین رسیدگی کنید

در پارس فوتبال هم بخوانید

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: