کلیپ عاشقانه با اسم دو نفره M & M

– عمری به هر کوی و گذر گشتم که پیدایت کنم اکنون که پیدا کرده ام بنشین تماشایت کنم… فریدون مشیری..

کلیپ عاشقانه با اسم دو نفره M & M
کلیپ عاشقانه با اسم دو نفره M & M - کلیپ اسمی

عمری به هر کوی و گذر

گشتم که پیدایت کنم

اکنون که پیدا کرده ام

بنشین تماشایت کنم…

فریدون مشیری

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: