کلیپ عاشقانه با اسم دو نفره F & A

– دلم از داغ نامردی؛ نسیمی سرد میخواهد… میان قحطی مرهم؛ دلی هم درد میخواهد… مگر یادت نمی آید؛ در آغاز محبت ها… شبی گفتم در گوشت؛ ” رفاق..

کلیپ عاشقانه با اسم دو نفره F & A
کلیپ عاشقانه با اسم دو نفره F & A - کلیپ اسمی

دلم از داغ نامردی؛
نسیمی سرد میخواهد…

میان قحطی مرهم؛
دلی هم درد میخواهد…

مگر یادت نمی آید؛
در آغاز محبت ها…

شبی گفتم در گوشت؛
” رفاقت مرد میخواهد “

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: