کلیپ کوتاه عید نوروز برای وضعیت واتساپ

– کلیپ کوتاه عید نوروز برای وضعیت واتساپ صد مبارک به تو آن عید که فردا باشد نوروز نوید وصل دلها باشد امید که با فضل خداوند جلی سال فرج مه..

کلیپ کوتاه عید نوروز برای وضعیت واتساپ
کلیپ کوتاه عید نوروز برای وضعیت واتساپ - گلبانو

کلیپ کوتاه عید نوروز برای وضعیت واتساپ

صد مبارک به تو آن عید که فردا باشد

نوروز نوید وصل دلها باشد

امید که با فضل خداوند جلی

سال فرج مهدی زهرا باشد

سال نو بر شما مبارک باد

#کانال_درمحضرخدا

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: