کلیپ غمگین برای استوری

– من از این دنیا و آدم هایش خسته نه!بیزار شده ام...دیگر توان ماندن و ادامه دادن ندارم..تا به کجا این قافله ی گردن گیر قرار است دست و پای مرا بب..

من از این دنیا و آدم هایش خسته نه!بیزار شده ام...دیگر توان ماندن و ادامه دادن ندارم..تا به کجا این قافله ی گردن گیر قرار است دست و پای مرا ببندد؟؟

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: