واکنش وزیر امور خارجه کشورمان به حرف های ترامپ در سازمان ملل

– دکتر ظریف در واکنش به سخنرانی ترامپ در سازمان ملل متحد گفت: سخنان وی به ویژه آنجا که به ملت بزرگ ایران اشاره داشت چنان سخیف، شعاری و بی مح..

واکنش وزیر امور خارجه کشورمان به حرف های ترامپ در سازمان ملل
واکنش وزیر امور خارجه کشورمان به حرف های ترامپ در سازمان ملل - بازی سیاست

دکتر ظریف در واکنش به سخنرانی ترامپ در سازمان ملل متحد گفت: سخنان وی به ویژه آنجا که به ملت بزرگ ایران اشاره داشت چنان سخیف، شعاری و بی محتوا بود که ارزش پاسخ ندارد

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: