کلیپ جدایی با آهنگ دل من شیشه ای ترک داره

– این ضربه ها کارد نیست که گوشت رو پاره کنه، ساطوره! استخوان هام شکسته. کسی به شدت تو به صخره ام کوبید... 🖤❤..

کلیپ جدایی با آهنگ دل من شیشه ای ترک داره
کلیپ جدایی با آهنگ دل من شیشه ای ترک داره - کلیپ تکست عاشقانه

این ضربه ها کارد نیست که گوشت رو پاره کنه، ساطوره! استخوان هام شکسته

کسی به شدت تو به صخره ام کوبید... 🖤❤

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: