کلیپ عاشقانه برای تولد عشقت

– من دوست دارم شبیه هیچکس یک جور خاص جوری که نه خودم میدانم و نه تو می دانی اما آنقدر که انگار در من کسی غیر از خودم با تمام تو زندگی می کند..

کلیپ عاشقانه  برای تولد عشقت
کلیپ عاشقانه برای تولد عشقت - کلیپ تکست عاشقانه

من دوست دارم
شبیه هیچکس

یک جور خاص
جوری که نه خودم میدانم
و نه تو می دانی
اما آنقدر که انگار در من کسی
غیر از خودم با تمام تو زندگی می کند

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: