کلیپ دخترونه زیبا

– مردی…؟! هر چقدر مغرور … هر چقدر صادق … هر چقدر ساده … هر چقدر جذاب … هر چقدر مکار … اما گاهی برای فتح جغرافیای زن، باید به زانو بیفتی!..

مردی…؟!
هر چقدر مغرور …

هر چقدر صادق …
هر چقدر ساده …
هر چقدر جذاب …
هر چقدر مکار …
اما گاهی برای فتح جغرافیای زن،
باید به زانو بیفتی!

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: