کاشت سبزه ی زیبا برای سفره ی هفت سین

– سین دوم؛ سیب سیب، نماد سلامتی و زیبایی است و سیبی که سر سفره می گذارند، نشان از دوری از گزند و آسیب دارد. رسم است که سیب را مادر یا پدربزر..

کاشت سبزه ی زیبا برای سفره ی هفت سین
کاشت سبزه ی زیبا برای سفره ی هفت سین - خانم هنرمند

سین دوم؛ سیب

سیب، نماد سلامتی و زیبایی است و سیبی که سر سفره می گذارند، نشان از دوری از گزند و آسیب دارد. رسم است که سیب را مادر یا پدربزرگ خانواده سر سفره بگذارند؛ به این دلیل که همیشه بزرگترهای یک خانواده نگران سلامتی اعضای خانواده شان هستند

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: