توضیح کودکی به پدرش برای پرنسس نبودن روببینید!

– در مورد بچه ها غلو نکنید؛ کلماتی مانند پرنسس و... باعث می شود بچه ها بخواهند فراتر از خود باشند که این مقدور نیست، پس احساس بی کفایتی و...می..

توضیح کودکی به پدرش برای پرنسس نبودن روببینید!
توضیح کودکی به پدرش برای پرنسس نبودن روببینید! - خانمانه

در مورد بچه ها غلو نکنید؛ کلماتی مانند پرنسس و... باعث می شود بچه ها بخواهند فراتر از خود باشند که این مقدور نیست، پس احساس بی کفایتی و...می کنند. توضیح کودکی به پدرش برای پرنسس نبودن.

اینجابهترین ویدئوکلیپهارودنبال کنید..
باماهمراه باشیدعزیزان

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: