کنایه سنگین محمدحسین میثاقی به محمود فکری

– محمدحسین میثاقی با انتقاد از حرکت محمود فکری در نشست خبری گفت : محمود فکری به جای تمرکز روی اتاق فکر خیالی ، روی اتاق فکر کادرفنی اش کار ک..

کنایه سنگین محمدحسین میثاقی به محمود فکری
کنایه سنگین محمدحسین میثاقی به محمود فکری - خبرگزاری پارس فوتبال

محمدحسین میثاقی با انتقاد از حرکت محمود فکری در نشست خبری گفت : محمود فکری به جای تمرکز روی اتاق فکر خیالی ، روی اتاق فکر کادرفنی اش کار کند

در پارس فوتبال هم بخوانید

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: