کلیپ کوتاه احساسی از حجت اشرف زاده

– دلم بهانه گیر شده زندگی می خواهد عشق می خواهد سفر می خواهد هوای تازه میخواهد قشنگی می خواهد نه هیچکدام از این ها را نمی خواهد خوب من… دلم..

کلیپ کوتاه احساسی از حجت اشرف زاده
کلیپ کوتاه احساسی از حجت اشرف زاده - کلیپ خاص

دلم بهانه گیر شده
زندگی می خواهد
عشق می خواهد
سفر می خواهد
هوای تازه میخواهد
قشنگی می خواهد
نه
هیچکدام از این ها را نمی خواهد
خوب من…
دلم تو را میخواهد…

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: