این دستبند کوسه ها را می ترساند!

– شنبه 18 دی 1395 - 9:42:15 ویدیو: این دستبند کوسه ها را می ترساند! IncreaseNormalDecrease این دستبند کوسه ها را می ترساند!این دستبند کوسه ها را می ترساند! د..

این دستبند کوسه ها را می ترساند!
این دستبند کوسه ها را می ترساند! - شبکه ی خبری العالم

شنبه 18 دی 1395 - 9:42:15
ویدیو: این دستبند کوسه ها را می ترساند!
IncreaseNormalDecrease
این دستبند کوسه ها را می ترساند!این دستبند کوسه ها را می ترساند!
در این ویدیو دستبندی را می بینید که کوسه ها را می ترساند و بر اساس سه امواج الکترومغناطیسی کار می کند که روی گیرنده ی کوسه ها تاثیر می گذارد

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: