هدیه جالب خداداد عزیزی به رضا شاهرودی

– خداداد عزیزی و رضا شاهرودی در یک برنامه اینترنتی شرکت کردند و خداداد عزیزی پیراهن پرسپولیس را با نام رضا شاهرودی به او هدیه داد..

هدیه جالب خداداد عزیزی به رضا شاهرودی
هدیه جالب خداداد عزیزی به رضا شاهرودی - خبرگزاری پارس فوتبال

خداداد عزیزی و رضا شاهرودی در یک برنامه اینترنتی شرکت کردند و خداداد عزیزی پیراهن پرسپولیس را با نام رضا شاهرودی به او هدیه داد

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: