خداداد عزیزی: کمیته انضباطی باید بگوید که چرا شجاع خلیل زاده را محروم کرده است

– خداداد عزیزی در واکنش به محرومیت شجاع خلیل زاده، مئافع پرسپولیس گفت: بهتر است که کمیته انضباطی یک توضیحی بدهد که به چه دلیلی شجاع را محر..

خداداد عزیزی: کمیته انضباطی باید بگوید که چرا شجاع خلیل زاده را محروم کرده است
خداداد عزیزی: کمیته انضباطی باید بگوید که چرا شجاع خلیل زاده را محروم کرده است - خبرگزاری پارس فوتبال

خداداد عزیزی در واکنش به محرومیت شجاع خلیل زاده، مئافع پرسپولیس گفت: بهتر است که کمیته انضباطی یک توضیحی بدهد که به چه دلیلی شجاع را محروم کرده است چون برای همه گنگ است که چرا او محروم شده است. کمیته انضباطی باید بگوید که چرا او را محروم کرده است

در پارس فوتبال هم بخوانید

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: