کلیپ استوری تبریک روز مرد زندگی

– امروز به نام پدران نام گرفت زن رفت و ز همسر خودش وام گرفت هر مرد در این روز بدیدم، کادو جوراب ، لباس زیر یا مام گرفت..

امروز به نام پدران نام گرفت

زن رفت و ز همسر خودش وام گرفت
هر مرد در این روز بدیدم، کادو

جوراب ، لباس زیر یا مام گرفت

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: