کلیپ استوری انرژی بخش مثبت

– مرا پروای زمان نیست. خسته با کوله باری اکنون بر چار راه زمان ایستاده ام! آنجا که بادها را اندیشه ی فریبی در سر نیست . #احمد_شاملو . . ➖➖➖➖..

مرا پروای زمان نیست.
خسته با کوله باری

اکنون بر چار راه زمان
ایستاده ام!
آنجا که بادها را
اندیشه ی فریبی
در سر نیست
.

#احمد_شاملو

.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: