غافلگیری عاشقانه کره ای

– اگه اسم فیلم رو میدونید بگین بین ما همه چیز تمام شده است غیر از یک چیز که من هنوز دوستت دارم..

اگه اسم فیلم رو میدونید بگینبین ما همه چیز تمام شده است

غیر از یک چیز

که من هنوز دوستت دارم

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: