کلیپ غمگین جدایی برای عشق رفته

– من زخم های بی نظیری به تن دارم اما تو مهربان ترین شان بودی عمیق ترین شان عزیزترین شان بعد از تو آدم ها تنها خراش های کوچکی بودند بر پوستم..

کلیپ غمگین جدایی برای عشق رفته
کلیپ غمگین جدایی برای عشق رفته - کلیپ تکست عاشقانه

من زخم های بی نظیری به تن دارم اما
تو مهربان ترین شان بودی
عمیق ترین شان
عزیزترین شان

بعد از تو آدم ها

تنها خراش های کوچکی بودند بر پوستم

که هیچ کدام شان

به پای تو
به قلبم نرسیدندبعد از تو آدم ها

تنها خراش های کوچکی بودند
که تو را از یادم ببرند، اما نبردند

تو بعد از هر زخم تازه ای دوباره باز می گردی

و هربار

عزیزتر از پیش
هربار عمیق تر

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: