کلیپ عاشقانه با آهنگ مثل چشامی

– I love my EYES when u look into them I love my NAME when u say it I love my HEART when u love it I love my LIFE when u are in it چشامو وقتی تو بهشون نگاه میکنی دوست دارم اسممو وقتی دوست دارم که..

کلیپ عاشقانه با آهنگ مثل چشامی
کلیپ عاشقانه با آهنگ مثل چشامی - کلیپ تکست عاشقانه

I love my EYES when u look into them
I love my NAME when u say it
I love my HEART when u love it
I love my LIFE when u are in it

چشامو وقتی تو بهشون نگاه میکنی دوست دارم
اسممو وقتی دوست دارم که تو صداش میکنی
قلبمو وقتی دوست دارم که تو دوسش داشته باشی
زندگیم رو وقتی دوست دارم که تو توش هستی

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: