همسفر - کانالها

هم سفر" همراه شما به شهرهای مختلف ایران سفر می کند و جاذبه های گردشگری و فرهنگی نقاط مختلف کشورمان را با نگاهی نو معرفی می کند. مجری و کارگردان این برنامه محمد مقنی باشی است


18:12
گردشگری
12:54
گردشگری
12:46
گردشگری
13:16
گردشگری
11:25
گردشگری
11:30
گردشگری
12:40
گردشگری
15:19
گردشگری
13:39
گردشگری
13:13
گردشگری
12:37
گردشگری
11:40
گردشگری
12:51
گردشگری
14:02
گردشگری
09:50
گردشگری
11:53
گردشگری
10:50
گردشگری
23:55
گردشگری
20:29
گردشگری
23:55
گردشگری
نمایش ویدیوهای بیشتر