کلیپ عاشقانه با صدای معین جانم

– غمگین نباشید ... چرا که خوشبختی می تواند از درون تلخ ترین روزهای زندگی شما زاده شود. . . . باورکن در تقدیر هر انسانی معجزه ای از طرف خدا تعیی..

غمگین نباشید ...
چرا که خوشبختی می تواند
از درون تلخ ترین روزهای زندگی شما
زاده شود

باورکن در تقدیر هر انسانی معجزه ای
از طرف خدا تعیین شده
که قطعا در زندگی

بدون ذره ای تردید

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: