علی کریمی : سطح اکسیژن علی انصاریان به 80-70 رسیده مردم فقط دعا کنند

– علی کریمی درباره آخرین وضعیت علی انصاریان گفت : سطح اکسیژن علی انصاریان به 80-70 رسیده، مردم فقط دعا کنند. در پارس فوتبال هم بخوانید..

علی کریمی : سطح اکسیژن علی انصاریان به 80-70 رسیده مردم فقط دعا کنند
علی کریمی : سطح اکسیژن علی انصاریان به 80-70 رسیده مردم فقط دعا کنند - خبرگزاری پارس فوتبال

علی کریمی درباره آخرین وضعیت علی انصاریان گفت : سطح اکسیژن علی انصاریان به 80-70 رسیده، مردم فقط دعا کنند

در پارس فوتبال هم بخوانید

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: