صدایی که بهرنگ علوی از مهرداد میناوند منتشر کرد

– بهرنگ علوی هنرمند و بازیگر پرسپولیسی ، یک صدا از مهرداد میناوند در زمانی که تست کرونا او مثبت شده است را در اینستاگرام منتشر کرده است..

صدایی که بهرنگ علوی از مهرداد میناوند منتشر کرد
صدایی که بهرنگ علوی از مهرداد میناوند منتشر کرد - خبرگزاری پارس فوتبال

بهرنگ علوی هنرمند و بازیگر پرسپولیسی ، یک صدا از مهرداد میناوند در زمانی که تست کرونا او مثبت شده است را در اینستاگرام منتشر کرده است

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: