هواداران فوتبال جلوی بیمارستان : خداحافظ ، علی انصاریان

– جمعی از هواداران فوتبال در جلوی بیمارستان فرهیختگان حاضر شدند و با شعار " خداحافظ علی انصاریان " از او خداحافظی کردند. در پارس فوتال هم ب..

هواداران فوتبال جلوی بیمارستان : خداحافظ ، علی انصاریان
هواداران فوتبال جلوی بیمارستان : خداحافظ ، علی انصاریان - خبرگزاری پارس فوتبال

جمعی از هواداران فوتبال در جلوی بیمارستان فرهیختگان حاضر شدند و با شعار " خداحافظ علی انصاریان " از او خداحافظی کردند. در پارس فوتال هم بخوانید

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: