صحبت های منتشر نشده مهرداد میناوند خطاب به فرزندش

– در چند ساعت گذشته ویدیو جدیدی از مهرداد میناوند در فضای مجازی منتشر شده که در آن میناوند صحبت هایی را خطاب به پسرش آریا انجام می دهد..

صحبت های منتشر نشده مهرداد میناوند خطاب به فرزندش
صحبت های منتشر نشده مهرداد میناوند خطاب به فرزندش - خبرگزاری پارس فوتبال

در چند ساعت گذشته ویدیو جدیدی از مهرداد میناوند در فضای مجازی منتشر شده که در آن میناوند صحبت هایی را خطاب به پسرش آریا انجام می دهد

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: